Thema 2    On the move: beweeg mee!

NATUURWETENSCHAPPEN: over kracht, druk, snelheid ...
WISKUNDE: over omtrek, oppervlakte, symmetrie, 2D en 3D ...

Thema 3    Een menswaardig leven

NATUURWETENSCHAPPEN: over schimmels, bacteriën, virussen, CO-vergiftiging ...
WISKUNDE: over een breuk nemen van een getal, breuken optellen en aftrekken, de relatie breuk-kommagetal ...

Thema 6    Vandaag besteld, morgen geleverd

NATUURWETENSCHAPPEN: over geluid, veiligheidspictogrammen, veiligheidsrichtlijnen ...
WISKUNDE: over procenten, grafieken ...

Natuurwetenschappen-wiskunde op maat van jouw leerlingen

Thema 1    Me, myself and I

NATUURWETENSCHAPPEN: over natuurwetenschappen rondom jou, vaste stoffen, vloeistoffen, gassen en mengsels ...
WISKUNDE: over cijfers en getallen, afronden, bewerkingen met cijfers ...

In deze zes thema's komen de eindtermen en leerplandoelen voor natuurwetenschappen en wiskunde aan bod.

Inhouden van het derde jaar

532376_184_mem-3-werk... (copy) 532376_184_mem-3-werk... (copy2) 532376_184_mem-3-werk... (copy2) 532376_184_mem-3-werk... (copy1) 532376_184_mem-3-werk... (copy1) 532376_184_mem-3-werk... (copy1)

Thema 4    My smartphone # my life

NATUURWETENSCHAPPEN: over energie, stralingsenergie, elektrische energie ...
WISKUNDE: de relatie procent-breuk-kommagetal, procent nemen van een getal, procenten berekenen ...

Thema 5     In vuur en vlam

NATUURWETENSCHAPPEN: over primaire en secundaire geslachtskenmerken, bevruchting, anticonceptie ...
WISKUNDE: over statistiek en gegevens verzamelen, gegevens zichtbaar voorstellen, misconcepties bij grafische voorstellingen ...