Natuurwetenschappen-wiskunde

532376_184_mem-3-werk... (copy)
532376_184_mem-3-werk...

De wiskundelessen zijn makkelijk herkenbaar aan de blauwe titelbalken en bladzijdenummers. Ook voor wiskunde krijgen de leerlingen thematische aanknopingspunten uit hun dagelijkse leven.

UITDAGING op maat

Je kunt als leerkracht een oefentraject uitstippelen op niveau van de klas of van een individuele leerling. De leerling kan ook zelf zijn parcours uitstippelen en op zijn eigen tempo inoefenen. De veelheid aan oefeningen op verschillende niveaus zorgt ervoor dat je wiskundeonderwijs op maat kunt bieden.

elementaire oefening
basisoefening
uitdagende oefening

BLAUWE LESSEN: WISKUNDE