Natuurwetenschappen-wiskunde

532376_184_mem-3-werk...

De lessen natuurwetenschappen herken je makkelijk aan de gele titelbalken en bladzijdenummers. Tekst en beeld vormen samen een sterk verhaal. Bovenaan de bladzijde vind je de belangrijkste doelen van de les. In helder geformuleerde, groene kaders ontdekken leerlingen vaardigheden en feitenkennis. Je hebt je instructiefiches dus direct bij de hand.

De lat hoog voor natuurwetenschappen

De eindtermen en leerplannen leggen de lat hoog voor natuurwetenschappen. Via authentiek bronnenmateriaal, wetenschappelijke onderzoeksmethodes, metingen en eenvoudige proefjes oefenen de leerlingen de STEM-doelen.

GELE LESSEN: NATUURWETENSCHAPPEN