Thema 2    On the move: beweeg mee!

MAVO: over gezondheid, ziekenfondsen, sporten en e-sporten, instructiefilmpjes maken, kunst en sport, tips voor bewegen ...
NEDERLANDS: over topische vragen stellen, een e-mail schrijven, een infographic maken, een kortfilm bekijken, dia's voor een presentatie ontwerpen, leeservaring verwoorden ...

Thema 3    Een menswaardig leven

MAVO: over basisbehoeften, armoede, bronnenonderzoek, emoties in de kunst, rechten en plichten, moderne slavernij, goede doelen ...
NEDERLANDS: over het verband oorzaak en gevolg, je mening onderbouwen met argumenten, de tegenwoordige tijd, IMS-structuur, een telefoongesprek voeren ...

Thema 6    Vandaag besteld, morgen geleverd

MAVO: over een online reputatie, de gevaren van online aankopen, e-commerce en logistiek, globalisering, gezinsbudget, ruimtelijke planning, lenen en kredieten ...
NEDERLANDS: over lees- en woordenschatstrategieën, een review schrijven, kritisch omgaan met (online)reclame, een klacht formuleren ...

Maatschappelijke vorming-Nederlands op maat van jouw leerlingen

Thema 1    Me, myself and I

MAVO: over je identiteit, je omgeving, diversiteit, situeren in tijd en ruimte ...
NEDERLANDS: over oriënterend lezen, zoekend lezen, je leesprofiel bepalen, spreken over je toekomst, hoofdletters ...

In deze zes thema's komen de eindtermen en leerplandoelen voor maatschappelijke vorming en Nederlands aan bod.

Inhouden van het derde jaar

532376_184_mem-3-werk... (copy) 532376_184_mem-3-werk... (copy2) 532376_184_mem-3-werk... (copy2) 532376_184_mem-3-werk... (copy1) 532376_184_mem-3-werk... (copy1) 532376_184_mem-3-werk... (copy1)

Thema 4    My smartphone # my life

MAVO: over de apps op je smartphone, de invloed van sociale media, portretrecht en privacy, duurzame ontwikkeling, bodyshaming, haatspraak en cyberpesten, kunstmatige intelligentie ...
NEDERLANDS: over onderwerp en hoofdgedachte van teksten, intensief lezen, de verleden tijd, heldere berichten schrijven, emojipoëzie ...

Thema 5     In vuur en vlam

MAVO: over grenzen aanvoelen, zelfrespect en zelfwaardering, lichaamshygiëne, verliefdheid en liefdesverdriet, hulporganisaties, gender, relatievormen, grensoverschrijdend gedrag ...
NEDERLANDS: over notities nemen, manieren om te reageren, het vergelijkend verband, dialecten, letterlijk en figuurlijk taalgebruik, het voltooid deelwoord, een meningvormende discussie voeren ...