Maatschappelijke vorming-nederlands

532376_184_mem-3-werk...
  • De rubrieken Mavolab en Taallab zetten in op herhaling van basiskennis en basisvaardigheden. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat enkel via herhaling kennis wordt opgeslagen in het langetermijngeheugen.
  • Een vaste rubriek in het Mavolab is de opbouw van het historisch referentiekader met de maatschappelijke domeinen en een tijdlijn. In het Taallab oefenen de leerlingen steevast op het correct schrijven van een korte e-mail.