Maatschappelijke vorming-nederlands

Structuur is belangrijk

532376_184_mem-3-werk...

De lessen mavo herken je aan de oranje titelbalken en bladzijdenummers. Het authentieke bronnenmateriaal sluit aan bij de leefwereld van de leerlingen en activeert hun voorkennis. De creatieve opdrachten op verschillende niveaus stimuleren de leerlingen en je realiseert meteen ook doelen voor artistieke vorming.

Elke dubbele bladzijde vormt een overzichtelijk geheel. Bovenaan de bladzijde vind je de belangrijkste doelen van de les. In helder geformuleerde groene kaders ontdekken leerlingen vaardigheden en feitenkennis. Je hebt je instructiefiches dus direct bij de hand.

ORANJE LESSEN: MAVO