Comfortabel lesgeven met MATCH

532376_184_istock-879... (copy1)
532376_184_istock-879...
532376_184_mem-3-werk...

Centraal in de handleiding staan de leerwerkboeken mét oplossingen. In de marges vind je:

  • didactische tips
  • differentiatietips en alternatieve werkvormen
  • extra materiaal om te differentiëren
  • taalsteun en talensensibilisering
  • overzicht van materiaal op Pelckmans Portaal met toelichting

Handleiding

hulpkaarten

De hulpkaarten bevatten visuele algoritmes die de leerstof op verschillende manieren presenteren. Ze helpen de leerlingen om opdrachten strategisch en efficiënt aan te pakken.

We willen Match ook afstemmen op jou als leerkracht. Jij maakt er tenslotte een boeiend verhaal van.

Jouw school maakt afspraken voor de verdeling van de doelen. Welke leerkracht is verantwoordelijk voor het behalen en evalueren van welke eindtermen? Om dat overleg en het leren in samenhang te faciliteren vind je op Pelckmans Portaal per les een opsomming van de concrete lesdoelen, de eindtermen en de leerplandoelen. Die informatie vind je ook op Smartschool.

De jaarplanning

De instructievideo's bij sommige groene kaders bouwen de leerstof stap voor stap op. Op het einde krijgen de leerlingen enkele controlevragen voorgeschoteld. Je kunt de video's op verschillende manieren inzetten:

  • bij de aanbreng van de leerstof
  • bij de verwerking van de leerstof: als remediëring

Met de digitale toetsen test je de kennis van verschillende lessen.

  • onmiddellijk resultaat
  • foutenspecifieke feedback

AAN DE SLAG MET SLIMME DIGITALE TOOLS NIEUW!

De eindtermen en leerplannen

In de handleiding vind je een overzicht van de eindtermen. Daarnaast leggen we je uit hoe je die met Match kunt realiseren en evalueren, zowel per vak apart als geïntegreerd. De nieuwe eindtermen en leerplannen zijn best wel uitdagend voor de A-finaliteit. Om ze te bereiken, is een opbouw via een doordachte leerlijn noodzakelijk. Het is dus veel meer dan een afvinklijstje. De eindtermen moeten gerealiseerd worden op het einde van de tweede graad. Dat wil zeggen dat bepaalde leerstof pas aan bod komt in Match 4. Een gelijkaardig overzicht met duiding voor de leerplandoelen vind je op Pelckmans Portaal.